ქარხნის ტური

Სერტიფიკატი

adidas აუდიტი
iso 9001
მიაღწიეთ ტესტის ანგარიშს